Posted in: flugtartikel, Rapport

maj 2022: 100.000.000 mennesker på flugt

23. maj 2022 – over 100 mio mennesker på flugt i verden nu https://news.un.org/en/story/2022/05/1118772 — 9. juni 2022 – UNHCRs Flygtningedatasøgemaskine, nu 101.1 mio på flugt https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/ IDPs – internt fordrevne (det er de fleste) Refugees under UNHCR’s mandate – flygtninge som UNHCRs håndterer Refugees under UNRWA’s mandate – flygtninge som UNRWAs håndterer [hvad er […]

Posted in: 2017, digt, synekdoke

Dukken

plastichåret i vandet resten på strandens sten hovedet i retning af Tyrkiet kroppen mod Europa en redningsvest mindre end dukken på stenene ved siden af   det meste plastic flyder   —

Posted in: fakta, sagpoesi, stedsspecifikt digt

DER HANDLES, DER SPILDES

Middelhavet strækker sig fra Gibraltarstrædet i vest til indgangen til Dardanellerne og Suez-kanalen i øst, er omringet af kysterne langs Europa, Afrika og Asien, og  delt op i to bassiner: Vestbassinet: Mod vest: En linje, der går fra det Kap Trafalgar (Spanien) og Kap Spartel (Afrika). Mod nordøst: Vestkysten af Italien. I Messinastrædet går en linje fra de to punkter Kap Paci (15°42’E) til Kap Peloro, […]

Posted in: flugtartikel, ikke-digt, Rapport

Grænsevold på Balkanruten 2017->

Baggrund

“Balkanruten” kaldes en rute gennem Balkan, der ikke er en geografisk præcis sti, men derimod udgøres af en række grænsekrydsninger på flygtninges og migranters vej ind i EU – som siden 2015 har medført opførelsen af mange kilometer hegn langs de grænser, hvor koncentrationen af overskridelser har været størst, og i dag yderligere bevogtes af et stadigt voksende antal indforskrevne politifolk, soldater, hætteklædte agenter, privathyrede sikkerhedsfolk og EUs Frontex-soldater.

Background – Violent Balkan Routes

Overvågning af grænsevold

Border Violence Monitoring Network [BVMN] hedder en forening af enkeltstående aktivistgrupper. Disse indsamler beretninger fra flygtninge og migranter, som i forsøget på at krydse grænser fra Balkan til EU og mellem EUs medlemslande i regionen er blevet behandlet voldeligt af grænsevagter og politi på opfordring af landenes regeringer og med EUs billigelse.

Posted in: ikke-digt

Grænsekonflikten Belarus-Polen-Litauen, artikelliste 18.8.21-16.11.21

Se også flg essays https://www.hearsaybook.net/kaosknappen-drejet-paa-eller-uerklaeret-krig-mod-eu/ https://www.hearsaybook.net/rejseselskab-til-europa/ Belarus is a signatory to the 1951 Refugee Convention on 23 August 2001. So is Russia 2 February 1993.  — S Sm, Canada  Nov. 13   august 2021 “President Lukashenko is using refugees, for example from Iraq, in a hybrid way to undermine security, and, of course, we condemn […]

Posted in: ikke-digt

Why are Afghans treated so badly in Iran and Pakistan?

I den nedenfor linkede besvarelse på Quora redegøres først for Irans behandling af den afghanske befolkning, og dernæst følger nogle interviews: “Select Statements from Afghans Interviewed “We were traveling in a mini-bus in Sarhak. A police officer came in and asked for our ID. The police officer took the ID and said ‘I will give […]

Posted in: Lyric Poetry, poem

drive

I know I am angry with most things anger part of my anatomy of my biosphere of my liver my liver is angry I know of all things anger but only almost angry with you for believing in hope I wish I so wish hope was mine but it IS just a word do you […]

Posted in: billede, digt, historisk kontekst

DEN HISTORISKE FLUGT FRA KALAMITET

noget er helt forkert – LØB! noget jagter os – LØB! noget brænder – LØB! noget uhyrligt er på vej – LØB! sygdomme spreder sig – flygt! mad eller vand er sluppet op – flygt! ikke længere arbejde at få – rejs et andet sted hen! vi bliver bombet – LØB! vi bliver udsultede – […]

Posted in: allegory, poem

do YOU like eggs?

No, it begins long before that, a cell dividing, a ligament, a muscle, an organ, a synapse, a coordinated movement,

No, it begins with an idea, an impulse, see the world, see that world, see this world meeting that world, go to where they meet, become wise, or more ignorant, which ever best suits the situation, but make plans, execute plans, travel while doing it,

Posted in: ikke-digt

Definitionsmagt

Ny bog: Det ekstreme højre går skræmmende forsigtigt til værks Mathias Hee Pedersen leverer en grundig analyse af de identitære, etnonationalistiske og ’soft’-fascistiske bevægelsers idégrundlag og strategi Franske identitære demonstrerer i Paris. Mens fascismen traditionelt dyrker volden mere eller mindre åbenlyst, er det nye højres strategi ’stuerent’ at omforme de rammer, politikken bevæger sig i. […]

Posted in: centrallyrik, digt, lyd og tekst

Det ér vist meningen

at  jeg skal rydde op i flygtningesituationen, men med intet i går der lykkedes, i dag orker jeg ingen ting, kæresten klar og humanistisk, min magtesløshed i piskegråd, den spejler alle andre nationer uden politisk varme, frivilliges hjælpearbejde overalt åbner Danmarks blinde øje, se så denne vej, se ikke ned, for hvem tænker ikke, at Ledelsen […]

Posted in: fakta, ikke-digt, note

Flygtningenævnet, praksis

Via Flygtningenævnets side kan man søge på en lang række personlige forhold, som asylansøgere har angivet som årsag til ansøgning om asyl.

Alle personlige forhold undersøges af Flygtningenævnet, der endeligt afgør, om asylansøgningsårsagerne efter nutidige forhold i oprindelseslandet skal resultere i fortsat asyl eller en afvisning og udvisning til oprindelseslandet:

Asylmotiv:

Posted in: digt, lyd og tekst, meta

fortæller

  du kan ikke tillade dig at finde på fiktion om Europa skade Europa fiktion om lidelse mindsker fokus som fiktion i bøger og på film og i radio diffuserer fokus du dræber med fiktion slår i stykker forhindrer du ved godt hvad — [seneste] [tidligere version]

Posted in: Rapport

Refugees Welcome, høringssvar

HØRINGSSVAR Siden 2012 har Refugees Welcome stået på listen over organisationer, som bliver bedt om at skrive høringssvar, når der fremsættes nye lovforslag, som vedrører flygtninge og indvandrere. Vi har sjældent oplevet, at vores advarsler eller anbefalinger har ført til ændringer i det pågældende lovforslag. Men i det mindste kan oppositionen bruge vores svar, og […]

Posted in: ikke-digt, Rapport

Refugees Welcome, rapport 2021, dansk, engelsk

En fast hånd i ryggen – om afviste asylansøgere og hjemrejse af Michala Clante Bendixen (2021) Download PDF (dansk) 50 kr A firm hand – Denmark’s policy on rejected asylum seekers and return by Michala Clante Bendixen (2021) Download PDF (English version) 50 kr Betal via MobilePay 33942 eller netbank 5023-1196333 for de PDF’er, du henter. Vi kan ikke kontrollere betalingen, men vi […]

Posted in: allegori, digt

flugtpersona

som slaven der aldrig viser sin besidder sit sande ansigt er jeg på rejsen er jeg i ankomstlejren er jeg under interviewet er jeg på asylcenteret er jeg i udsendelseslejren er jeg håndlænket på flyet tilbage til rædslerne uden nøglerne til egen dør  

Posted in: centrallyrik, digt

hud

jeg savner min far hér fra Rom jeg kan tage et fly hvis jeg vil mærke ham dufte ham tager ikke til København nøjes med forsikringen at jeg vil se ham igen inden længe

Posted in: digt, erindring

hjemve

jeg samtaler ikke med verden som jeg gjorde engang engang var den mig og jeg den og jeg mig og den den og vi var vi og den og jeg var os tilsammen og så de andre der ikke forstod og ville le og LO og latteren var rebet langs klippen på vej op og […]

Posted in: digt, lyd og tekst, opremsning, spørgsmål

HERTIL OG IKKE LÆNGERE

  kroppens afgrænsning, huden hjertets grænse, det maksimale antal slag synets grænse, fravær af synligt lys hørelsens grænse, ophør af luft- og massebårne vibrationer tankens grænse, ophør af åbenhed over for data fantasiens grænse, ophør af associativ hengivelse forståelsens grænse, ophør af hengivelsen til data bevidsthedens grænse, ophør af mønstergenkendelse indsigtens grænse, ophør af repetition, […]

Posted in: ikke-digt

Ulovlig pushback

Nedenstående video fra september 2021 er indeholdt i flg. artikel om ulovlig pushback i Litauen, “Litauen åbner for omstridte pushbacks ved grænsen. Men det bliver kaldt ‘et skråplan uden lige’ af Amnesty” Tekst: De udmattede migranter fortæller alle, at de nåede Samos’ kyst i en gummibåd med motor. Her blev de fanget af de græske […]

Posted in: digt, essay

Kaosknappen drejet på, eller uerklæret krig mod EU?

Igennem nogle måneder har Hviderusland (givet med Tyrkiet og Rusland som partners in crime) presset EUs grænser i Polen og Litauen ved at hjælpe flygtninge til grænsen og fastholde dem i ingenmandsland, ikke tilbage fordi de ikke selv vil have dem, ikke frem over grænsen, fordi EU ikke vil eller kan lukke dem ind under nugældende aftaler.

Posted in: allegori, digt, henvendelse DU/apostrofe

kan du lide æg?

Nej, det begynder længe før dét, en celledeling, et ledbånd, en muskel, et organ, en synapse, en koordineret bevægelse,

Nej, det begynder med en idé, en impuls, se verden, se dén verden, se denne verden møde den verden, rejs ud til hvor de mødes, bliv klog, eller mere uvidende, hvad der nu end passer situationen bedst, men lav planer, udfør planer, rejs mens du gør det,

Posted in: digt, erfaring, erklæring

kokon

  jeg savner syn på indersiden af [katastrofebenægtere fascister og iskolde og frygtsomme politikere og vælgere] den fotograférbare lidelse gør mig numb     — [English]

Posted in: digt, fakta

mennesker og fakta

videoer uklippede, AI-deep fak-fri lydoptagelser uklippede, fuld ambience flow-tvkanaler ikke-sensationelle flow-radiokanaler, podcasts dybdegående, kildekritiske papiropslagsværker og levende kilder faktuelle fotos uretoucherede, ikke motivbeskårne skriftlige interviews uredigerede transskriberinger fuldstændige og loyale  

Posted in: digt, opremsning, politisk (indirekte), videodigt

MENS

mens verden vokser i bevidsthed om sig selv mens jeg mens verden sørger over sin tabte uskyld mens jeg mens tabene manifesterer sig ved indskrænket frihed mens håbene falder på de stærke, de grænseløse, de selv•samme der presser og presser og presser mens vi drikker kaffe og samtaler om intet mens vi samtaler om intet […]

Back to Top