Posted in: allegori, digt, fremtids-digt, lyd og tekst

Atlas

          sorg tab gå

          sorg tab gå miste tab uklar

          sorg tab gå tab uklar dis nat sort

          sorg forladt vanding rejse tab stenkast bro blod smerte vilje tab u•klarhed tab

          sorg vandring fund tab ting krybbe•død klok•ker•på•køer snore•på•geder svigt forladt vandring flyt flugt tab

          sorg mørke broer floder ørken oase oase mørke tab ulykke uheld guder død senere senere senere tab bakker floder dale floder

          sorg rejse vandring årer floder vind båd træer bier frugter tab død honning tab død

          sorg børn at•være•gravid minutter skrig vandring sejl tab

          sorg mørke død tab lidelse smerte honning lidelse smerte

          sorg

          sorg skyer

          sorg glæde broer træer skyer solen solen solen smerte glæde mørke tab død

          sorg tab smerte smerte glæde børn børn børn børn børn børn bier børn bygge gå bygge gå rejse hjemkomst glæde rejse

          sorg bort•vælge ud•støde ude•lukke lidelse lidelse børn

          sorg død tro lidelse ankomst højne børn

          sorg høj•nelse raf•finering kart•ografi forbedre hi•storie bedring historie mur mure tab lidelse bygge kæmpe sejre dø by by børn børn børn smerte by by børn børn by

          sorg tab vandring rejse vej•finding rejse ruiner huse skabelse møder sammen•hold sammen•hold tab dø

          sorg børn møder danse sange sange for•tællinger borte

          sorg dø nat møder mobbe møder børn mørke

          sorg dø dø dø børn lyset solen mænd kvinder børn børn ældre ældre vandring væk by stræbe forlade

          sorg

          sorg tab vandring sigte stjerner solen stjerner•ne rejse rejse forlade glæde forlade glæde mål rejse mål an•komster hjem•komster hjem historier til•stande føle fø•lelser føle læring læring vilje mål skole hjem lys ophør kamp tab

          sorg mørke u•klarhed blod li•delse redning helbred læge journal læge hel•bredelse lærer journal poli•tiker læge diplo•mat læge livet gamle unge be•gyndelser slut•ninger lærer for•andringer tab ge•vinst sejre børn tab

          sorg sejr be•gyndelse li•delse søvn

          sorg slutning slutning slutning be•gyndelse tab sol bier sole mørke mørkt nat

          sorg

          sorg

Comment (1) on "Atlas"

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top