Posted in: henvendelse DU, stedsspecifikt digt

*alt nyt

[jeg har vist et foto der siger det samme, og fotos der viser generelt rod omkring – skal jeg finde ét?]

alt er forladt
som med et øjebliks varsel
tøj mad møbler gas sæbe sko hvordan
lever du med konstant
at se dig omkring hvad
her vil jeg have med
når de kommer
når jeg flygter
når jeg får asyl
når bomberne falder
når jeg skal flytte lejr når jeg ikke ved
om jeg kommer tilbage
eller hvad
hér kan jeg efterlade

alt?

for det nye

Comment (1) on "*alt nyt"

  1. Er det ikke snarere fortolkende beskrivelse?

Comments are closed.