Posted in: listedigt, lyd

*hertil og ikke længere

kroppens afgrænsning, huden
hjertets grænse, det maksimale antal slag
synets grænse, fravær af synligt lys
hørelsens grænse, ophør af luft- og massebårne vibrationer
tankens grænse, ophør af åbenhed over for data
fantasiens grænse, ophør af associativ hengivelse
forståelsens grænse, ophør af hengivelsen til data
bevidsthedens grænse, ophør af mønstergenkendelse
indsigtens grænse, ophør af repetition, intuition og syntese
selvindsigtens grænse, ophør af observation, intuition og syntese
eksistensens grænse, ingen form berører en anden
relationens grænse, ophør af koblingens nytteværdi
sprogets grænse, ophør af modtagerhengivelse
kærlighedens grænse, ophør af hengivelsesevnen
kunstens grænse, ophør af udtryk- og materiale-enighed
kulturens grænse, ophør af adfærdsenighed
landets grænse, forsvarbart område
livets grænse, dødbringende opposition
frihedens grænse, ophør af behovsudstrækning
digtets afgrænsning, at det er dét

mangler der grænser?