Lytteliste, alle digte

Mange tekster på nærværende liste (november 22) er i arbejde (der støjes og læses forkert og niveauerne er forskellige); dénne kortere listes tekster og læsninger er færdigbearbejdede.

 

Back to Top