Posted in: note

Skrivegenerator

Vi har to lister.

Én er lang og består af små begivenheder, hændelser for os selv på rejsen og hændelser for mennesker vi har mødt, set eller hørt om.

Dertil spørgsmål, opstået som følge af vore møder med mennesker i Grækenland og Makedonien, parret med holdninger til flygtningeproblematikken og historiske begivenheder vi kender til samt filosofiske overvejelser om betydningen.

Denne liste udgør et groft overblik over og nedslag i de bæsentligste spørgsmål og mest rørende begivenheder på rejsen.

Den anden kortere liste omtaler alle aktørerne i det spektrum som er flygtningeproblematikken og hvem de hver især taler til eller med, og hvorfor.

Spektret strækker sig fra nationers sammenslutninger, Staten og statslige organisationer over NGO’er og uorganiserede frivillige, til forskere, journalister og almindelige berørte af enhver grad, dvs. modtagere af nyheder, selvstændige, lønmodtagere og folk på gadniveau.

På hvert niveau fra toppen og mod den singulære borger findes en opslitning i officiel og uofficiel tale, som kommer tættere og tættere på at være det samme, jo nærmere den enkeltes holdningsforfatning man kommer.

Den enkelte, uanset graden af selvbedrag eller skuespil, interesser eller afilliationer, repræsenterer altid kun sig selv, og er derfor altid tilpasset en begivenhed efter egenbehov.

Ethvert officielt og uofficielt niveau har forskellige årsager til at henvende sig og en egen måde at tale på, alle med need-to-know-deling af egenviden, eller behov for viden som kun enkeltindivider sidder inde med.

Den enkelte, uanset graden af selvbedrag eller skuespil, interesser eller afilliationer, repræsenterer altid kun sig selv, og er derfor altid tilpasset en begivenhed efter egenbehov.

Ethvert officielt og uofficielt niveau har dertil forskellige årsager til at henvende sig og en egen måde at tale på, alle med need-to-know-deling af egenviden, eller behov for viden som kun bestemte enkeltindivider sidder inde med.

Da hvert niveau i både sin officielle og uofficielle kapacitet spiller stor rolle i hele problematikken, er forskellene på dem betydende og opfanger af dén grund mennesker fra alle samfundslag og alle typer uddannelser og stillingsbetegnelser, herunder dem som i en eller anden privat eller offentlig forstand er direkte ansatte til at beskæftige sig med flygtninge.

Alle niveauer fra top til enkeltindivid kan ses vævet sammen i et skuespil, hvor kun enkeltmenneskets følelser direkte udtrykker noget for ét enkelt menneske, nemlig dem selv, mens sammenslutningers handlinger altid i større eller mindre grad er et udtryk for deres politiske kamp indadtil og i rigtig mange tilfælde et billede på en dagsorden, som kun kan behandle individer i masse.

Enhver, der ønsker at påvirke enkeltindivider på et af disse niveauer til at flytte sig eller sin organisation i en bestemt retning, er nødt til i en eller anden grad at sætte sig ind i de givnes måder at tale på, og valg af instanser og personer at tale til, og på hvilken måde og med hvilket formål.

Denne liste har til formål at skabe et opløftet forestillingsbillede af, hvad den generelle situation til enhver tid er opstået ud af; og hvor kræfterne og svaghederne ligger, og hvorfor, og deraf hvad der måtte kunne skulle gøres ved noget.

Viden om betydningsladelser niveauerne imellem og mental jonglering af dem alle behøves for at få skabe et helt billede. Hvis et helhedsbillede altså interesserer nogen.

 

Hvad ovennævnte angår trækker vi 1 kort fra hver af disse 2 bunker.

Ved at holde kommunikationskortet op mod en situation, filosofi, en persons eller organisations handlinger, en måde eller et sted, opstår spændinger, som forhåbentlig inspirerer et digt.

Der ikke nødvendigvis skal rumme bestanddele fra nogen af kortene.

Om end det kunne være et krav, eller bare et forsøg.

Eller der kunne laves andre former for benspæn.

Og hvert digt skal skrives på 10 minutter, med mulighed for at at skrive færdig og rette til forud for oplæsning.

Vi vil lave en form for Quenausk afbilledning af noget virkeligt, og dermed vise, at flygtningesituationen ikke er en stiløvelse, men noget som KAN beskrives. At noget findes bag det sprog og om den virkelighed, som aktørniveauerne spinder ind i egne forsøg på at kontrollere, styre, finde funding, give mening, skabe ro eller aktion osv.

Til dét formålet har vi oplistet pt. 58 forskellige vinkler at tagge digtene i.

Disse vinkler spænder fra ental- og flertalssyn, fortællingsspor som allegorier og metaforer, litterære genrer som breve, taler og cut-up, oplistninger, gengivelser af beretninger, selvsyn og overleveringer fra bøger, video og lyd, graden af politisk fokus, polyfoniske stemmer og spænd fra historisk virkelighed over syret fantasi til reklame.

Når et digt er færdigt, tagger vi det med så mange vinkler, vi finder relevante, og ved afslutningen på projektet vil vi forholde os til antallet af digte i de forskellige vinkler og om muligt udvælge et digt, som bedst repræsenterer en given vinkel på flygtningesituationen.

Måske vi tillige vil skrive digte til vinkler fra vores liste, som ikke er blevet repræsenteret.

Intet i behandlingen af flygtninge giver mening i sig selv, hvis man taler fra et menneskeligt niveau, men det er så dét aktørerne forsøger på: At få det umenneskelige til at opvejes af fordele (den kyniske militær- og politik-model), at rapportere fra vejningen og fra det umenneskelige (historiefortællerne), og (at få mulighed for) at afvise umenneskelig dagsorden og i stedet gå direkte efter at hjælpe dem, som behøver hjælp (alle, der bruger deres tid på at hjælpe mennesker i nød og ikke på politik)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top