Posted in: digt, drama, fantasi, mime, udskrift

Okay, vi har et problem

[Skypemøde, 19. juni 2013] 

udskrift

Mødeleder: Velkommen alle til et forhåbentligt super koncentreret møde i vores lille problemknuserforening. 

Alle: tak.

Mødeleder: Agenda for i dag er løsning af et problem, som ikke har genlyd i offentligheden. Valeria fra Froh.

FROH: Tak. I Rhwanda overstiger afskovning nu nyplantning. De mange hundrede tusinde i flygtningelejre dér har voksende problemer med at sanke brænde nok til madlavning. Dertil kommer, at sankningen sker i konkurrence med lokales behov. Signe fra Mittelmacht?

MITTELMACHT: Tak. Lokale mænd slår og voldtager både kvinder og børn, der samler brænde. Problemet er så omfattende, at også mænd fra flygtningelejre overfaldes nu, hvis de sanker. En mand sagde:  “Jeg er en mand, jeg kan tørre mine øjne, når de har slået, men en kvinde, der er voldtaget, skal leve med dét hele resten af livet”. Det sagde han! Ursula fra Küche Für Leben?

Küche Für Leben: Tak. Nødhjælp er oftest i form af ris. Grøntsager har flygtninge mulighed for at dyrke en smule af selv. Mange har en høne eller to. Uden mulighed for at opvarme vand og olie til at koge og stege får hele familier meget lidt at spise. Opvarmning kan ikke undværes, hvis hungersnød skal undgås. 

Mødeleder. Tak. Vi kan ikke advokere at tage brændet fra lokale. For at imødegå opvarmningsbehovet, der skærmer lejrflygtninge OG lokale fra hungersnød, behøves en løsning, der enten erstatter brænde, skaber mere brænde hurtigere, måske en ny slags ovn eller noget fjerde, måske bare en ukompliceret idé. Alle?

Hände mit Holz: Specifikationskrav?

Mødeleder: Tak for spørgsmålet, Anderz. Hvad løsningen end bliver, skal den foregå lokalt, være billig og spare indsamlet træ som brændsel. Der er ikke midler til vedvarende international oversight. Ja, Anderz?

Hände mit Holz: HMH er garant for en ingeniørløsning. 

Mødeleder: Vi behøver idéer, Anderz, ikke garantier. 

Hände mit Holz: Undskyld. En lokalt produceret ovn med reduceret brændebehov kunne være en løsning. 

Mødeleder: Ingen alternative energikilder mulige?

Hände mit Holz: Solceller kan ikke levere energi nok. Gas og electricitet er out of the question. Vindkraft er for dyrt at etablere, vi får aldrig pengene til vindmøller i en midlertidig lejr. Direkte solopvarmning…

Mødeleder: Ursula, du vil ind hér?

Kürche Für Leben: Problemet med det eksisterende brændekomfur er tiden, det tager at lave mad. Familiens driftigste er ofte husets kvinde, som madlavningen giver et formål, mens mange andre i familien er stort set formålsløse i lejren. Disse kvinder vil desværre ofte psykisk brænde ud af de mange timer, de bruger på madlavning – 7-10 timer på en dag. Dertil kommer, at de tilbringer en stor del af denne tid i røgen fra madlavningsbålet, som i alvorlig grad nedbringer gennemsnitslevetiden. Kunne tilberedningstiden nedbringes, ville de få tid til at uddanne sig, og deres levealder bliver forøget…

Mødeleder: Vi taler om opvarmningsmetoder nu. Men tak for yderligere belysning af problematikken. Psykisk overskud og egetgennemskuet behov for forandring er i sig selv væsentligt for implementering af nye løsninger. Ja, Ursula?

Kürche Für Leben: Undskyld, jeg var uklar. Direkte solopvarmning med spejle eller reflekterende alufolie er en vel gennemprøvet nødløsning, med understregelse af ‘nød’… det tager lige så længe at gennemføre et måltid som med brænde eller længere, og solen skinner ikke jævnt nok i Rwanda, materialerne er sårbare over for daglig brug, genanskaffelse er ikke validérbar, og familier tvinges ud i en mere omfattende mønt- og seddeløkonomi mod den nuværende og overvejende bytteøkonomi. 

Mødeleder: Tak til Kürche Für Leben. Er der andre? Ja, Anderz?

Hände mit Holz: Det er nok muligt at producere en lille cylinderovn, der kan reducere brændeforbruget.

Mødeleder: Ja, Ursula?

Kürche Für Leben: Tak. Med hvilken effekt, Anderz?

Hände mit Holz: Sammenlignet med det hyppigste 3-stensbål vil vi nok kunne få brændebehovet ned på 50%, måske 80, hvis vi er heldige. Afhænger af midler til brændkammerafprøvnnger.

Kürche Für Leben: Hvad med tilberedningstiden?

Hände mit Holz: Den vil desværre nok være den samme, måske længere.

Kürche Für Leben: Vi kan ikke støtte en løsning, der forlænger tilberedelsestiden. Men, måske hvis man kunne sætte maden i høkasse…

Hände mit Holz: Hvad er en høkasse?

Mødeleder: Vi ér altså afhængig af talerorden, alle.

Hände mit Holz: Undskyld.

Kürche Für Leben: Man pakker måltidet ind i noget, der kan holde på varmen. Med tilstrækkelig høj udgangstemperatur som følge af opvarmning over ild, vil selv kød kunne opnå tilstrækkelig kernetemperatur til at være ufarligt. I gamle dage var det en trækasse foret med hø. Kan man lave sådan én?

Mødeleder: Ja, Valerie?

FROH: Det vil ikke være praktisk med hø. Hø skal komme et sted fra. Og der er ganske enkelt ikke kapacitet i området til at tage eksisterende hø og halm fra dyrefoder. Det skulle komme et andet sted fra. Eller foringen i en høkasse skal være noget andet end hø.

Mødeleder: Ja, Signe?

MITTELMACHT: Det ville heller ikke være praktisk med en kasse af træ. Træ er potentielt brænde. Kassen skal bestå af noget, ingen har lyst til at bruge til noget andet. Men helst ikke plastic, hvis det er muligt. Der er nok affald i miljøet også dér. Måske noget, der er så særegent, at idéen om høkassen sælger sig selv, når man ser… genstanden.

Mødeleder: Ja, Anderz?

Hände mit Holz: Måske noget poly-noget. Jeg er ikke helt klar over hvilket materiale, der er stærkest og nemmest, men jeg er sikker på at Rwanda vil have den nødvendige kemi i rigelig mængde. Så kan produktet opfylde kravet om lokal produktion, og er det stærkt nok kan det transporteres. Hvad er investreringsmax. for en familie?

Mødeleder: Jeg opsummerer. Man indikerer, hvis man er uenig, men jeg svarer først efter opsummeringen. Som løsningsmodel er gruppen altså ude efter at producere en cylinderovn med reduceret brændeforbrug, og for om muligt at imødegå social frigørelse fra madtilberedningsbyrden forkorte tilberedelsestiden med en moderne, stærk, lokalt producerbar høkasse, der vil kunne sælge sig selv som idé. Og begge skal kunne forrentes på 1-2 måneder, beregnet ud fra prisen på tilkøbt brænde. Ja, Valerie?

FROH: Som priserne på købebrænde pt. skyder i vejret, vil investeringen i så fald snart kunne være hjemme på den halve tid. 

Mødeleder: Tak, Valerie. Og dér har I dén. Opgaven ser i første omgang ud til at være i ingeniørhænder, men en fungerende prototype skal også tilpasses lokale behov, så som højde, vægt, associationer, udbredelse, så dét tager vi næste gang. Projektleder er indtil videre Hände Mit Holz, og alle holder selv kontakten. Jeg takker for et hurtigt og effektivt møde.

Alle: Selv tak.

[slut på skypemøde]

[Skypemøde, 28. februar 2015] 

udskrift

Mødeleder: Velkommen alle til et forhåbentligt super koncentreret opsummeringsmøde på SAVE80 og Wonder Box.. 

Alle: Tak.

Mødeleder: Tillykke til alle med prisen. Jeg beklager, at jeg ikke kunne være til stede ved overrækkelsen i november.

Alle: [latter] Tak.

Mødeleder: Det er tid at evaluere på kritikken. Valeria fra FROH?

FROH: Desværre har mediernes fokus været mest på de økologigrupperne, der understøtter genplantning. Der er således rejst officiel kritik af, at genplantningen af træer ikke går hurtig nok. Som, så vidt nogen ved, skyldes bestikkelse med undenlandske midler, der sigter på fornyet ufred og internationalt frafald af gængs opfattelse af flygtningelejrene som mere eller mindre permanente. Altså, kort sagt håber nogen på, at flygtningene dør, hvis man forhindrer genplantning. 

Mødeleder: Ja, Anderz fra Holz Und Hände, tillykke med det mere mundrette navn.

Holz Und Hände: Tak for dét. Vi er selv glade. Hvad angår effektivitetsgraden er vi stærkt tilfredse med det primære formål. SAVE80 er jo, som vi ved og som navnet angiver, en 80% besparende cylinderovn med stærkt effektivt brændkammer og mest effektiv brændestørrelse gennemtvunget i designet. Vi hører fra FROH, at koblingen med Wonder Box har mindsket sankningsbehovet til 1-2 gange om ugen. Desværre mener internationale sammenligninger ikke, at effektiviteten pr. kg. brænde er større end andre ovnes. Vi spekulerer på, om nogen har en agenda ift. testresultatet eller om afprøverne har brugt den forkert eller brugt fugtigt brænde, men faktum er, at vi er havnet i kategorien “større brændeforbrug”. Det er så bare uden vurdering af koblingen med Wonder Box. Ligesom prisen for ovnen heller ikke er gjort til relevant genstand for vurdering. Det skal understreges hér, at en erfaren optænder kan spare 80% brænde ved opvarmning af 6 liter vand til kogepunktet, og at mad eftertilberedt i Wonder Box yderligere halverer brændeforbruget.

Mødeleder: Signe?

MITTELMACHT: Udbredelsen af idéen om den forkromede høkasse, så at sige, har mødt modstand. Vi har alle været klar over, at designet skulle være enklest muligt, at både SAVE80 og Wonder Box skulle være overkommelige i pris, og at det skulle være helt éntydigt, hvor nyttig den er og hvor hurtigt den tjener sig hjem. Mittelmacht har i samarbejde med Küche Für Lebens frivillige i Rwanda lavet én uge lange kokkereringstests, hvor vi med lokale kokke har sammenlignet forskellige ovne, og kun anvendt Wonder Box sammen med SAVE80. Lokalbefolkningen er meget på under disse tests, og kvinderne meget begejstrede for udfordringen om at kokkerere hurtigst. Da SAVE80-brugerne havde fanget idéet, brugte de tiden mens maden gjorde sig færdig i Wonder Box til at snakke og underholde hinanden med sang og dans, og på tredje-fjerdedagen at bruge tiden på at lave endnu mere mad – da det gik op for dem, at vi betalte og at wonderboxen vitterlig skar megen tid fra tilbredelsen. Det kom, måske desværre, så vidt at kvinderne ved de andre ovne og uden Wonder Box blev sure på dem, der havde tidligt fri fra madlavningen, så at sige. Men totalt set en stor social succes. Hvad vi dog ikke havde regnet med var den manglende udbredelse af idéen. At de lokale grupperinger, der alle skulle overbevises, var så små i størrelse og indflydelse på andre grupperinger, at det blev ret uoverskueligt at bruge ressourcer på et bevidst og bredt fremstød. Küche Für Leben har stadig folk på stedet, som underviser, men lige for tiden har de lokale producenter materialemangel. 

Mødeleder: Ursula?

Küche Für Leben: Tak. Ja, vi afgjorde ret hurtigt, at vi desværre er nødt til at have stålet til ovnen fra tysk kilde, da lokale producenter ikke kan levere et rent nok produkt. Det vil sige stål, som overholder specifikationerne med en snæver tolerence, så ovnen ikke smelter på grund af for høj varme i brændkammeret. Dét problem har vi ikke løst endnu, og de sidste 2 containere med 2000 semisamlede ovne fra tyskland er forsvundet under transporten, den ene direkte holdt op med geværer, den anden forsvundet fra havnen i Rubavu efter rmodtagelse, og intet er dukktet op endnu. Det skal siges, at lokale hidtil har samlet 700 ovne, og at et repræsentativt antal er afsat til lokalbefolkningen også, som alle har taget godt imod både effekten på tid og på brændebehov. Desværre hviler internationalt fokus mere på den manglende lokalopbakning af straf af voldtægts- og overgrebsmænd, når kvinder og børn sanker brænde, ikke mindst som følge af andre PeacePros arbejde for at afhjælpe situationen. Vi har været i kontakt med dem, men da deres andet arbejde er afhængig af deres samlede funding, kan de ikke bae ophøre med at samle dokumentation for nødvendigheden af deres indsats. I hvert fald ikke før SAVE80 og Wonder Box trumfer dem med en målbar forskel på de sociale relationer og dermed statistikken for voldtægter og overgreb på kvinder og børn. Og dér er vi desværre ikke endnu.

Mødeleder: Ja, Anderz?

Holz Und Hände: Jeg har tillige hørt, at PeacePros nu er begyndt at advokere for opsætning af gadelys med solceller som løsningen af problemet med fysiske overgreb. Ud over, at vi ved at solceller og LED-lamper vil forsvinde i løbet af kort tid, er det en uendelig ressourcetung og uigennemtænkt løsning, der binder store parter til seriøs stillingtagen, og dét tager tid, ikke midst fra andre ansøgere. Men… samtidig er det desværre også sådan, at vi selv ikke helt kan leve op til vores projektformulering med at undgå internationalt oversigt. Stålet kommer som sagt ikke frem, og hvad angår de allerede samlede kan de lokale producenter godt finde på bare at sælge SAVE80 uden om systemet, hvad enten der er wonderbox eller ej med, så financieringen forsvinder for os.

Mødeleder: Og hvad med wonderboxen selv?

Holz Und Hände: Ja, den er kernen i både successen og problemet. Den er nem at lave. Bland 4 lokalt forekommende flydende og nemt anskaffelige komponenter, hæld dem i en wonderbox-støbeform, vent 5 minutter og endnu en uopslidelig Wonder Box er født. Eneste problem er, hvis man sjusker. Og det gør folk. For meget af noget og Wonder Boxen bliver stenhård, men sprød, for meget af noget andet, så bliver den blød og skrøbelig som flamingo. Det siger sig selv, at den slags produkter er dårlig reklame for hele idéen. Men endnu er det ikke lykkes os at finde nogen med både integritet og forståelse for problematikken, som ikke samtidig mister interessen eller overblikket på et eller andet tidspunkt, så dårlige produkter kommer i omløb. Lige nu har Holz Und Hände en frivillig af sted, som rejser rundt blandt de få lokale kemiproducenter og overser processen, men hende har vi kun 2 måneder til. Og derefter må vi tage stilling til, hvor den skal produceres.

Mødeleder: Tak. Er der flere kommentarer at knytte til vores problemløsning? 

Küche Für Leben: Måske er der problemer med navnet. Lokalt kendes wonderboxen som ‘Rononko’, hvilket svarer til en ‘jordovn’, som vi kender dem, altså, lokale graver kartofler ned og bygger et bål ovenpå. Det har skabt forvirring hos folk, der var mødt op for at se demonstrationen af SAVE80 med Wonder Box, at det ikke handlede om at lave et bål oven over wonderboxen, men bare at flytte maden kogt på ovnen i den medfølgende gryde over i høkassen. 

Mødeleder: Flere kommentarer nu? Ikke? Så vil jeg lave en foreløbig konklusion baseret på foranliggende og ved næste møde antager jeg, at vi har præcise tal på det hele, så vi kan afgøre om projektet skal opgives til lokale interesser, midler findes til forlænget oversight, eller wonderboxen trækkes hjem til egen produktion, som vi diskuterede sidste gang. Vi tales om to måneder. Hav det godt, alle.

Alle: I lige måde.

[slut på skypemøde]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to Top