Posted in: allegori, digt

flugtpersona

som slaven der aldrig viser sin besidder sit sande ansigt er jeg på rejsen er jeg i ankomstlejren er jeg under interviewet er jeg på asylcenteret er jeg i udsendelseslejren er jeg håndlænket på flyet tilbage til rædslerne uden nøglerne til egen dør  

Back to Top