Posted in: definition, digt

#2: Suverænt Offer  

enhver har krav 

på rettigheder og friheder

er transport af flygtninge og migranter 

smugling eller trafficking?

uden forskelsbehandling af nogen art

begreberne er vigtige

de bruges til at retfærdiggøre
vidt forskellige politikker 

med vidt forskellige konsekvenser 

for mennesker 

på grund af farve, køn sprog 

religion, politisk anskuelse

 

traffickingkortet er trukket og vupti 

kan du ringe til din ven militæret 

 

trafficking opfattes som migranter i tvungen prostitution

national, social oprindelse, formueforhold, fødsel 

eller anden samfundsmæssig stilling

men syriske krigsflygtninge kan også 

officielt  ifølge EU’s ministerråd 

betegnes ’traffickingofre’

 

smuglere er kedelige kortvarige kontakter 

smugling kræver samtykke 

 

der skal heller ikke gøres nogen forskel 

på grund af dit lands politiske 

eller internationale stilling

om det er uafhængigt, under formynderskab 

ikke selvstyrende, eller dets suverænitet 

er begrænset.