Posted in: digt, stedsspecifikt digt

Enten•Eller

Få varme på teltet

Fyr op Fyr op Fyr op træ stof tørv græs Fyr op

vi trækker vejret

i det næste liv