Posted in: definition, digt

#23: Overenskomst

Arbejdsglæde. Menneskeværdig. Ligeløn. Menneskeværdig. Betalt frokostpause. Menneskeværdig. Oplæring.Menneskeværdig. Transporttillæg. Menneskeværdig. Seks ugers ferie. Menneskeværdig. Barselsorlov. Menneskeværdig. 

Tillidsrepræsentant. Menneskeværdig. Afspadsering. Menneskeværdig. Betalt overarbejde. Menneskeværdig. Forebyggelse af helbredsproblemer. Menneskeværdig. Tre drikkeøl dagligt. Menneskeværdig. Flexicurity. Menneskeværdig. Hygiejnisk opbevaring af mad. Menneskeværdig.Rygepause. Menneskeværdig. 37-timers arbejdsuge. Menneskeværdig. Strejkeret. Menneskeværdig. Momsregistring. Menneskeværdig. Forsikring. Menneskeværdig. Rygeforbud. Menneskeværdig. 18 grader ved stillestående arbejde. Menneskeværdig. 11-timers regel. Menneskeværdig. Toiletforhold. Menneskeværdig. Retfærdigt og gunstigt vederlag. Menneskeværdig. Barnets første sygedag. Menneskeværdig. Alkoholforbud. Menneskeværdig. Smudstillæg. Menneskeværdig. Videreuddannelse. Menneskeværdig. Vejledning. Menneskeværdig. Mindsteløn. Menneskeværdig. Fagforeningsret. Menneskeværdig. Nattillæg. Menneskeværdig. Opsigelsesvarsel. Menneskeværdig. Arbejdsglæde.