Posted in: digt, leksikalsk, lyd, polyfoni, postproduktion (af fundet tekst), sprogdigt

#12: PRIVATLEVE

privat hører ikke under offentligt 

de to store børn holder jul i privat pleje 

privat angår ikke staten 

private voldgiftssager er blevet en populær måde at afgøre stridigheder

privat drives ikke af det offentlige 

hvad en frisør dog får at vide af privat karakter 

privat knytter sig til en persons følelsesmæssige relationer 

Max og Margot havde vænnet sig til at betragte vejen som deres private indgang

privat knytter sig til en persons intime liv 

privat er Jytte Abildstrøm beskeden i sin påklædning 

privat værner omhyggeligt om sit følelses- og familieliv 

jeg går ind for at erotik igen skal være privat

privat forsøger at undgå at blive observeret af andre 

i de omstridte teltlejre var der ikke meget plads til privatliv 

privat optræder ikke i sin egenskab af erhvervsdrivende 

i torvetidens sidste time må private handle på Engros Grønttorvet 

privat sættes i værk af en enkeltperson 

i de aflåste skabe opbevarede medlemmerne private ejendele

privat er rettet mod en enkelt eller ganske få personer 

Henriques søgte senere Eckerbergs private undervisning 

privat er intenderet til én særlig persons brug 

privat tilhører ét individ

det var første gang vi så værker fra kunstnerens private samling

privat er ikke generelt 

på jobbet var han seriøs, men faktisk var han sjov og afslappet privat

privat er ikke kendt af offentligheden 

vær venlig at holde mine personlige oplysninger private 

privat er bag lukkede døre 

ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold

du er også et meget privat menneske