2018

  • Det planlægges at afviste asylansøgere i Danmark skal placeres på øen Lindholm
  • Marrakesh-aftalen nægtes oversat af den danske regering, hvorefter nationalistiske Dansk Folkeparti oversætter den
  • Ifølge FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, var der ved årets udgang:
    • 25,9 millioner flygtninge,  3,5 millioner asylansøgere, 41,3 millioner internt fordrevne –  ialt 70,8 mio mennesker på flugt

 

 

ÅRSDIGT:

*Safe, Orderly and Regular migration i udkastet til Marrakesh-Aftalen*

……………………………………………………………………….

GÅ TIL  2015 2016 2017 2019 2020 2021